Dejavnosti

Izvajamo protierozijsko zaščito brežin in zavarovanje nestabilnih brežin z visečimi heksagonalnimi mrežami.
Sanacija brežine - Protierozijski geotekstil

Protierozijska zaščita brežin - bio inženiring

Za stabilizacijo in zaščito brežin proti eroziji, uporabljamo kokosove mreže različnih pretržnih sil, glede na pričakovane erozijske obremenitve.

V praksi uporabljamo biotehnične ukrepe v kombinaciji z  ekološkimi tehnologijami.

Kokosove mreže so se v praksi pokazale, kot odlična rešitev za preprečevanje zemeljske erozije v daljšem časovnem obdobju.

So popolnoma naraven material, ki ne obremenjuje okolja.
Galerija protierozijska zaščite s kokosovimi mrežami
Tehnična za

Tehnična zaščita nestabilnih brežin

Za sanacijo in zavarovanje nestabilnih brežin uporabljamo heksagonalno pocinkano mrežo. S tehnično zaščito brežine – viseče mreže dosežemo, da se krušljivi material kontrolirano nabira za mrežo ob vznožju brežine.

Pri sanaciji brežin jih lahko uporabljamo kot samostojno zaščito. V določenih primerih pa jih kombiniramo s kokosovimi mrežami ali biorogoznicami.

V primeru  zatravitve strmih brežin pa uporabljamo vodno setev ( hydromulch ), za ustvarjanje vegetacijskega pokrova. Izvajamo urejanje strmih brežin, odstranjevanje preperelega materiala, montažo lahkih kovinskih lovilnih ograj, kot zaščito proti manjšemu padajočemu kamenju. 

Galerija referenčnih projektov

Zastopstvo in prodaja proizvodov iz kokosovih vlaken za protierozijsko zaščito brežin

Prodajni program so kokosove mreže,  biorogoznice in valji za protierozijsko zaščito brežin in obrežij. Kupcem – uporabnikom pri nakupu, strokovno in tehnično svetujemo glede uporabe.