Kokosovi valji

Za stabilizacijo in preprečevanje  erozije obrežij rek, jezer, kanalov, vodnih zbiralnikov...

Opis

Uporabljajo se pri stabilizaciji in preprečevanju erozije obrežij rek, jezer, akumulacijskih jezer, kanalov, vodnih zbiralnikov. Kokosovi valji se polagajo ob erozijsko kritičnih mestih obrežij, po končanih gradbenih delih.

Po položitvi jih na zunanji strani fiksiramo z lesenimi ali kovinskimi pritrdilnimi elementi, katerih dolžina je odvisna od lastnosti podlage in pričakovanih erozijskih obremenitev.

Zelo primerni so tudi za erozijsko zaščito strmih brežin, kjer želimo obdržati zemeljsko podlago za razvoj vegetacije. Najboljše rezultate dosežemo v kombinaciji s kokosovo mrežo.

Proizvodnja poteka v nadzorovanem proizvodnem procesu po standardu ISO 9001. Pri izdelavi so osnovni material kokosova vlakna, ki se pod pritiskom polnijo v strojno pleteno kokosovo mrežno cev. 

Kokosovi valji - erozijska zaščita strmih brežinKokosovi valji - erozijska zaščita strmih brežinKokosovi valji - erozijska zaščita strmih brežinKokosovi valji - erozijska zaščita strmih brežin
Kokosovi valji - erozijska zaščita strmih brežin

Prednosti

Takojšnja in trajna zaščita pred erozijo
Velika pretržna trdnost v vseh klimatskih pogojih
Zaščita obrežja pred agresivnim delovanjem vode
Po videzu ne odstopajo od naravnega okolja
So popolnoma biološko razgradljivi
Zaščita proti eroziji na strmih brežinah
Dolga življenska doba

Primerjava kokosovih valjev

Galerija referenčnih projektov